Sludinājums2018/07/302018/07/30 SIA Latima (40003056769)

ECHO-7 vīrusu infekcijas mehānisma pētījumi risinās jau vairākus gadu desmitus. Vairāku pētījumu rezultāti liecina, ka ECHO-7 vīrusa infekcijai nepieciešams DAF receptors. Vīrusa spēja piesaistīties pie šūnas virsmas vēl nenozīmē, ka šūna tiks inficēta. Lai notiktu veiksmīga šūnas infekcija, bieži vien ir nepieciešami vēl citi komplementāri proteīni. Dažos pētījumos iegūtie dati liecina, ka ECHO-7 vīrusa infekcijas mehānismā iesaistīti vēl arī citi proteīni. Piemēram, RD šūnās ECHO-7 vīrusa infekcija tiek inhibēta CD59 antivielu klātbūtnē, bet HeLa un HT29 šūnās anti-CD59 antivielas neinhibēja ECHO-7 infekciju, lai arī šīm šūnu līnijām arī ir ekspresēts CD59 līdzīgos daudzumos kā RD šūnu līnijā. Citā pētījumā iegūtie dati liecina, ka antivielas pret β2-mikroglobulīnu inhibē ECHO-7 vīrusa infekciju RD un MRC-5 šūnās. Taču HeLa šūnās anti β2-mikroglobulīna antivielas ECHO-7 vīrusa infekciju neinhibē. Tātad, literatūrā atspoguļotie dati nav viennozīmīgi. ECHO-7 vīruss piesaistās pie DAF receptor, taču dažādu komplementāro proteīnu iesaiste RD, MRC-5, HeLa, HT29 šūnu līnijās ir atšķirīga. Rigvir ir viens ECHO-7 vīrusa celms. Iepriekšējos eksperimentos novērots, ka šūnu līnijas FM-9, RD, AGS un A549 pēc inficēšanas ar Rigvir, vērojama citolīze. Šie novērojumi liecina, ka Rigvir iekļūst iepriekšminētajās šūnu līniju šūnās, replicējas un lizē šīs audzēju šūnas.