Sludinājums2021/10/142021/10/14 Biedrība "Baltijas Krasti" (40008116782)

Ekosistēmu pakalpojumu identificēšanas un apzināšanas metodikas izstrāde, to raksturojošo indikatoru definēšana, biofizikālais novērtējums un kvantificēšana projekta “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GOODWATER IP) demonstrācijas objektiem attiecībā uz projekta ieviestajiem risinājumiem un apsaimniekošanas pasākumiem