Sludinājums2024/06/112024/06/11 Akciju sabiedrība Balticom (40003443452)

Optisko šķiedru kabeļu tīklu infrastruktūras projektēšanas, saskaņošanas, nodošanas ekspluatācija darbu un būvdarbu veikšana 4 etapos saskanā ar nolikuma pielikumu Nr. 8. (turpmāk tekstā – Darbi). Darbu veikšanas rezultāts – Valmieras pilsētā vismaz 1240 piekļuves punkti ar iespēju ierīkot elektronisko sakaru pakalpojumu ar ātrumu ne mazāku, kā 300 Mbit/s, kas ietver elektronisko sakaru tīkla galējo elementu.

Sludinājums2024/05/272024/05/27 Akciju sabiedrība Balticom (40003443452)

Optisko šķiedru kabeļu tīklu infrastruktūras projektēšanas, saskaņošanas, nodošanas ekspluatācija darbu un būvdarbu veikšana 4 etapos saskanā ar nolikuma pielikumu Nr. 8. (turpmāk tekstā – Darbi). Darbu veikšanas rezultāts – Valmieras pilsētā vismaz 1240 piekļuves punkti ar iespēju ierīkot elektronisko sakaru pakalpojumu ar ātrumu ne mazāku, kā 300 Mbit/s, kas ietver elektronisko sakaru tīkla galējo elementu.