Sludinājums2019/01/232019/01/23 Liepājas SEZ pārvalde (90000329402)

Iepirkuma priekšmets: Projekta “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā – 2. kārta” būvdarbi, kuri sastāv no trīs daļām, atbilstoši SIA “Alserviss Pluss” izstrādātiem būvprojektiem: 1)Liepājas ostas piestātņu Nr.71 un Nr.72 atjaunošana un to piebraucamā ceļa Atslēdznieku ielas posma pārbūve. 1. kārta. 2) Liepājas ostas piestātnes Nr.83 atjaunošana. 3) Liepājas ostas piestātņu Nr.85, Nr.86, Nr.87 atjaunošana.

Sludinājums2018/05/032018/05/03 Liepājas SEZ pārvalde (90000329402)

Projekta “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā – 2.kārta” būvniecības darbi, kuri ir sadalīti 3 (trīs) iepirkuma daļās atbilstoši SIA „Alserviss Pluss” izstrādātiem būvprojektiem: 1.Liepājas ostas piestātņu Nr.71 un Nr.72 atjaunošana un to piebraucamā ceļa Atslēdznieku ielas posma pārbūve; 2. Liepājas ostas piestātnes Nr.83 atjaunošana; 3. Liepājas ostas piestātņu Nr.85, Nr.86, Nr.87 atjaunošana.