Jaunākie iepirkumu sludinājumi, rezultāti un grozījumi

Sludinājums2021/01/18Šodien2021/01/18 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" (40003410729)

Liftu tehniskā apkope