Sludinājums: Par meliorācijas sistēmas būvniecības darbiem īpašumos “Korleni”, “Dzērves”, “Vecogres” un “siliņi” Madlienas pagastā, Ogres novadā.

Publicēts
30.07.2018
30.07.2018
Pasūtītājs
SIA "ŪGA" (45403044385)
Termiņš
20.08.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 30/07/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "ŪGA"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

45403044385

Adrese

Saules iela 46, Varakļāni, Varakļānu novads, Latvija, LV-4838

Tālruņa numurs(-i)

29267946., 22337701

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Projekta konsultants Intars Zaharevičs, 29324578, intars.zaharevics@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Par meliorācijas sistēmas būvniecības darbiem īpašumos "Korleni”, “Dzērves”, “Vecogres” un “siliņi" Madlienas pagastā, Ogres novadā.

3. Līguma veids

Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Korleni”, “Dzērves”, “Vecogres” un “siliņi" Madlienas pagastā, Ogres novadā

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/12/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

92000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

20/08/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:10
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Brāļu Skrindu iela 9, 3.stāvs, 4 kabinets, Rēzekne, LV-4601

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Investīcijas materiālajos aktīvos

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv