Sludinājums2016/08/032016/08/03 SIA Zinātnes parks (40103901040)

Zaļā publiskā iepirkuma (identifikācijas Nr. ZP/2016/01) priekšmets ir tiesības pretendentam uzvaras gadījumā noslēgt būvniecības līgumu par jauna, energoefektīva un AER tehnoloģijām piemērota multifunkcionāla kompleksa “Zinātnes parks. Lidosta “Rīga”, Mārupes novads”, zemes vienības kadastra apzīmējuma numurs: 8076 002 0007; Nomas objekta kadastra apzīmējuma numurs: 8076 800 0015, būvdarbu veikšanu, izmantojot videi draudzīgus celtniecības materiālus un izstrādājumus un paredzot Objekta izbūvi daļēji arī uz esošo būvkonstrukciju pamata.

Sludinājums2016/08/032016/08/03 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WWL Houses" (43603025196)

Renovācija