Sludinājums: Dzīvojamo māju ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu (pagrabā) nomaiņa

Publicēts
03.08.2016
03.08.2016
Pasūtītājs
AS "Olaines ūdens un siltums" (50003182001)
Termiņš
15.08.2016
Pilsēta
Kontaktpersona
Viesturs Liepa
E-pasts
Sludinājums
www.ous.lv...
Tālrunis
26411988

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Publicēšanas datums: 03/08/2016

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

AS "Olaines ūdens un siltums", 50003182001

Pasta adrese

Kūdras iela 27

Pilsēta / Novads

Olaine

Pasta indekss

LV-2114

Valsts

Latvija

Kontaktpersona(-as)

Viesturs Liepa

Tālruņa numurs

26411988

Faksa numurs

E-pasta adrese

viesturs.liepa@ous.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.ous.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.ous.lv

Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:

image
image

Iepirkuma dokumentus var saņemt

imageIepriekšaminētajā adresē
imageCitādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu )

Piedāvājumi jāiesniedz

imageIepriekšaminētajā adresē
imageCitādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu )

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits: Pašvaldības akciju sabiedrība
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II iedaļa. Līguma priekšmets

II.1 ) Iepirkuma līguma nosaukums

Dzīvojamo māju ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu (pagrabā) nomaiņa

II.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV007

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

Kūdras iela 19 un Kūdras iela 17, Olainē

II.3 ) Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Divu 5-stāvu dzīvojamo māju ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu nomaiņa ēkas pagrabā, tai skaitā: • Objekts Nr.1 - daudzdzīvokļu mājas Kūdras ielā 19, Olainē 16 ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu komplektu nomaiņa, tai skaitā 8 vannas istabas un 8 virtuves stāvvadu komplekti, un ūdensapgādes un kanalizācijas guļvadu nomaiņa ēkas pagrabā; • Objekts Nr.2 - daudzdzīvokļu mājas Kūdras ielā 17, Olainē 11 ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu komplektu nomaina, un ūdensapgādes un kanalizācijas guļvadu nomaiņa ēkas pagrabā

II.4 ) Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
45000000-7

II.5 ) Iepirkums ir sadalīts daļās

Ja “Jā”, piedāvājumi jāiesniedz par:

image
image
imageTikai vienu daļu
imageVienu vai vairākām daļām
imageVisām daļām

II.6 ) Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  vai dienās 85 (no līguma noslēgšanas dienas)

vai

no (dd/mm/gggg) līdz (dd/mm/gggg)

III iedaļa. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

OŪS 2016/6

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz: Datums 15/08/2016 (dd/mm/gggg)    Darba laiks 8.00 - 12.00 13.00 - 16.00

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

imageCS
imageDA
imageDE
imageEL
imageEN
imageES
imageET
imageFI
imageFR
imageIT
imageLV
imageLT
imageHU
imageMT
imageNL
imagePL
imagePT
imageSK
imageSL
imageSV
imageBG
imageRO
imageGA

Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 15/08/2016 (dd/mm/gggg) Laiks: 14:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

15/08/2016 (dd/mm/gggg) Laiks: 14:00

Vieta: Kūdras iela 27, Olaine, Olaines novads, LV-2114

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv