Sludinājums2014/04/032014/04/03 Rīgas Tehniskā universitāte (90000068977)

Materiālu iegāde” Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Jauna koncepcija par „ESTOLAS” hibrīdlidaparātu ar īpaši īsu pacelšanos un nolaišanos uz jebkādas virsmas: no viegla pasažieru lidaparāta līdz kravas/pasažieru lidaparātam ar palielinātu kravnesību Vienošanās Nr. FP7-AAT-2012-RTD-L0_ACP2-GA-2012-308968-ESTOLAS (PVS ID 1692)” ietvaros

Sludinājums2014/04/032014/04/03 Zemnieku saimniecība "Vecsiljāņi" (48701000077)

Siera prese

Sludinājums2014/04/032014/04/03 Rīgas plānošanas reģions (90002222018)

„Ekspertu pakalpojumi Rīgas plānošanas reģiona viedas attīstības specializācijas iespēju analīzei, reģiona un pilotteritoriju viedas attīstības atbalsta instrumentu izveidei un privāto investīciju sekmēšanas pasākumiem EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” finansētā projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana”, Nr.4.3-24/NFI/INP-002, ietvaros”