Sludinājums2014/05/162014/05/16 Rīgas plānošanas reģions (90002222018)

„Rīcības plāna izstrāde Rīgas plānošanas reģiona attīstības programmas 2014.-2020.gadam ieviešanai EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” finansētā projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana”, Nr.4.3-24/NFI/INP-002, ietvaros”

Sludinājums2014/04/032014/04/03 Rīgas plānošanas reģions (90002222018)

„Ekspertu pakalpojumi Rīgas plānošanas reģiona viedas attīstības specializācijas iespēju analīzei, reģiona un pilotteritoriju viedas attīstības atbalsta instrumentu izveidei un privāto investīciju sekmēšanas pasākumiem EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” finansētā projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana”, Nr.4.3-24/NFI/INP-002, ietvaros”