Rezultāts2015/02/132015/02/13 Valmieras tehnikums (90009612809)

„Mehatronikas un atslēdzniecības iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana projekta „Infrastruktūras izveidošana un mācību aprīkojuma modernizācija Valmieras Profesionālās izglītības kompetences centra izglītības programmu īstenošanai” (vienošanās Nr. 2013/0056/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/005) ietvaros”