Rezultāts2023/10/092023/10/09 Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" (90009235333)

Kurināmā piegāde

Rezultāts2023/07/202023/07/20 Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" (90009235333)

Zivju barības piegāde