Rezultāts2019/04/162019/04/16 Viļakas novada dome (90009115618)

Laukuma izbūve (grants segums) un teritorijas labiekārtošana Viļakas novada Šķilbēnu pagasta Dubļovas ciemā, 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās” ietvaros