Sludinājums2015/05/282015/05/28 Latvijas Republikas Satiksmes ministrija (90000088687)

Sākotnējo novērtējumu izstrāde: – SAM 4.5.1. “Attīsīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” pasākumam 4.5.1.2. “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru”; – SAM 6.1.4. “Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” pasākumam 6.1.4.2. “Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā”; – SAM 6.3.1. “Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti”