Rezultāts2018/10/262018/10/26 Vecpiebalgas novada pašvaldība (90000057259)

Vecpiebalgas novada pašvaldības novada Vecpiebalgas pagasta grants ceļa posma Nr. B77 Saulgoži – Brežģis (0.00 – 1.06 km) un Taurenes pagasta grants ceļa posma Nr. B71 Šoseja- Laidzi ( 0.00 – 2.20) pārbūve, piesaistot Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fondalauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” līdzfinansējumu.