Rezultāts2013/12/022013/12/02 SIA AMBER WOOD (43603020023)

Iepirkuma procedūras priekšmeta raksturojums: Iepirkuma priekšmets paredz sekojošu kokapstrādes iekārtu piegādi un uzstādīšanu: 1. Koksnes žāvēšanas iekārtas ar augstspiediena izsmidzināšanas sistēmu ozola un oša zāģmateriālu žāvēšanai- 2 gabalas; 2. Šaura iezāģējuma rāmja zāģis lameļu izgatavošanai divslāņu parketa ražošanai- 1gabals; 3. Plātņu piegriešanas optimizācijas zāģēšanas iekārta- 1 gabala; 4. Nepārtrauktas darbības karstās līmēšanas, izmantojot poliuretāna līmi, divslāņu parketa ar mainīgu garumu ražošanas līnija- 1 gabals, 5. Daudzslāņu parketa sānu profila iestrādes iekārta ar 4+4 frēzēšanas mezgliem- 1 gabals. Iepirkums sastāv no piecām lotēm. Par katru iepirkumā paredzēto loti jāiesniedz atsevišķs piedāvājums par visu iepirkuma lotes priekšmetu kopā. Pretendents var iesniegt piedāvājumus par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta lotēm. Iepirkums tiek veikts LIAA pārvaldītās programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" 3. kārta ietvaros. AR ŠO PAZIŅOJAM IEPIRKUMA NR.AW/2013-01 LOTES NR. 5 DAUDZSLĀŅU PARKETA SĀNU PROFILA IESTRĀDES IEKĀRTA AR 4+4 FRĒZĒŠANAS MEZGLIEM REZULTĀTUS

Rezultāts2013/12/022013/12/02 SIA AMBER WOOD (43603020023)

Iepirkuma procedūras priekšmeta raksturojums: Iepirkuma priekšmets paredz sekojošu kokapstrādes iekārtu piegādi un uzstādīšanu: 1. Koksnes žāvēšanas iekārtas ar augstspiediena izsmidzināšanas sistēmu ozola un oša zāģmateriālu žāvēšanai- 2 gabalas; 2. Šaura iezāģējuma rāmja zāģis lameļu izgatavošanai divslāņu parketa ražošanai- 1gabals; 3. Plātņu piegriešanas optimizācijas zāģēšanas iekārta- 1 gabala; 4. Nepārtrauktas darbības karstās līmēšanas, izmantojot poliuretāna līmi, divslāņu parketa ar mainīgu garumu ražošanas līnija- 1 gabals, 5. Daudzslāņu parketa sānu profila iestrādes iekārta ar 4+4 frēzēšanas mezgliem- 1 gabals. Iepirkums sastāv no piecām lotēm. Par katru iepirkumā paredzēto loti jāiesniedz atsevišķs piedāvājums par visu iepirkuma lotes priekšmetu kopā. Pretendents var iesniegt piedāvājumus par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta lotēm. Iepirkums tiek veikts LIAA pārvaldītās programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" 3. kārta ietvaros. AR ŠO PAZIŅOJAM IEPIRKUMA NR.AW/2013-01 LOTES NR. 4 NEPĀRTRAUKTAS DARBĪBAS KARSTĀS LĪMĒŠANAS, IZMANTOJOT POLIURETĀNA LĪMI, DIVSLĀŅU PARKETA AR MAINĪGU GARUMU RAŽOŠANAS LĪNIJA REZULTĀTUS

Rezultāts2013/12/022013/12/02 SIA AMBER WOOD (43603020023)

Iepirkuma procedūras priekšmeta raksturojums: Iepirkuma priekšmets paredz sekojošu kokapstrādes iekārtu piegādi un uzstādīšanu: 1. Koksnes žāvēšanas iekārtas ar augstspiediena izsmidzināšanas sistēmu ozola un oša zāģmateriālu žāvēšanai- 2 gabalas; 2. Šaura iezāģējuma rāmja zāģis lameļu izgatavošanai divslāņu parketa ražošanai- 1gabals; 3. Plātņu piegriešanas optimizācijas zāģēšanas iekārta- 1 gabala; 4. Nepārtrauktas darbības karstās līmēšanas, izmantojot poliuretāna līmi, divslāņu parketa ar mainīgu garumu ražošanas līnija- 1 gabals, 5. Daudzslāņu parketa sānu profila iestrādes iekārta ar 4+4 frēzēšanas mezgliem- 1 gabals. Iepirkums sastāv no piecām lotēm. Par katru iepirkumā paredzēto loti jāiesniedz atsevišķs piedāvājums par visu iepirkuma lotes priekšmetu kopā. Pretendents var iesniegt piedāvājumus par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta lotēm. Iepirkums tiek veikts LIAA pārvaldītās programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" 3. kārta ietvaros. AR ŠO PAZIŅOJAM IEPIRKUMA NR.AW/2013-01 LOTES NR. 3 PLĀTŅU PIEGRIEŠANAS OPTIMIZĀCIJAS ZĀĢĒŠANAS IEKĀRTA REZULTĀTUS

Rezultāts2013/12/022013/12/02 SIA AMBER WOOD (43603020023)

Iepirkuma procedūras priekšmeta raksturojums: Iepirkuma priekšmets paredz sekojošu kokapstrādes iekārtu piegādi un uzstādīšanu: 1. Koksnes žāvēšanas iekārtas ar augstspiediena izsmidzināšanas sistēmu ozola un oša zāģmateriālu žāvēšanai- 2 gabalas; 2. Šaura iezāģējuma rāmja zāģis lameļu izgatavošanai divslāņu parketa ražošanai- 1gabals; 3. Plātņu piegriešanas optimizācijas zāģēšanas iekārta- 1 gabala; 4. Nepārtrauktas darbības karstās līmēšanas, izmantojot poliuretāna līmi, divslāņu parketa ar mainīgu garumu ražošanas līnija- 1 gabals, 5. Daudzslāņu parketa sānu profila iestrādes iekārta ar 4+4 frēzēšanas mezgliem- 1 gabals. Iepirkums sastāv no piecām lotēm. Par katru iepirkumā paredzēto loti jāiesniedz atsevišķs piedāvājums par visu iepirkuma lotes priekšmetu kopā. Pretendents var iesniegt piedāvājumus par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta lotēm. Iepirkums tiek veikts LIAA pārvaldītās programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" 3. kārta ietvaros. AR ŠO PAZIŅOJAM IEPIRKUMA NR.AW/2013-01 LOTES NR. 2 ŠAURA IEZĀĢĒJUMA RĀMJA ZĀĢIS LAMEĻU IZGATAVOŠANAI DIVSLĀNU PARKETA RAŽOŠANAI REZULTĀTUS.

Rezultāts2013/12/022013/12/02 SIA AMBER WOOD (43603020023)

Iepirkuma procedūras priekšmeta raksturojums: Iepirkuma priekšmets paredz sekojošu kokapstrādes iekārtu piegādi un uzstādīšanu: 1. Koksnes žāvēšanas iekārtas ar augstspiediena izsmidzināšanas sistēmu ozola un oša zāģmateriālu žāvēšanai- 2 gabalas; 2. Šaura iezāģējuma rāmja zāģis lameļu izgatavošanai divslāņu parketa ražošanai- 1gabals; 3. Plātņu piegriešanas optimizācijas zāģēšanas iekārta- 1 gabala; 4. Nepārtrauktas darbības karstās līmēšanas, izmantojot poliuretāna līmi, divslāņu parketa ar mainīgu garumu ražošanas līnija- 1 gabals, 5. Daudzslāņu parketa sānu profila iestrādes iekārta ar 4+4 frēzēšanas mezgliem- 1 gabals. Iepirkums sastāv no piecām lotēm. Par katru iepirkumā paredzēto loti jāiesniedz atsevišķs piedāvājums par visu iepirkuma lotes priekšmetu kopā. Pretendents var iesniegt piedāvājumus par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta lotēm. Iepirkums tiek veikts LIAA pārvaldītās programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" 3. kārta ietvaros. AR ŠO PAZIŅOJAM IEPIRKUMA NR.AW/2013-01 LOTES NR. 1 KOKSNES ŽĀVĒŠANAS IEKĀRTA AR AUGSTSPIEDINA IESMIDZINĀŠANAS SISTĒMU OZOLA UN OŠA ZĀĢMATERIĀLA ŽĀVĒŠANAI REZULTĀTUS