Sludinājums2017/05/312017/05/31 Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija (40008010454)

Nodrošināt pieeju Eiropas reģiona farmācijas tirgus datu bāzei, kurā iekļauti dati par pārdošanas apjomiem, cenām, zāļu formām, iepakojumu un tā veidiem, ražotāju, piegādes formu, dozēšanu / To ensure access to the European pharmaceutical market database that includes the data on sales volumes, prices, pharmaceutical forms, packaging and its types, manufacturer, forms of supply and doses