Rezultāts: Lašu ikru, taimiņu un nēģu vaislinieku piegāde

Publicēts
02.10.2017
02.10.2017
Pasūtītājs
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" (90009235333)
Uzvarētājs
SIA "Baltezers" (40103071054), IK "Valis 3" (40002143170), SIA "Priedmalas" (40003950266), SIA "Normundīne" (44103078491), Mangaļsalas zvejnieku kooperatīvā sabiedrība “VECDAUGAVA” (40003095037), SIA "Leste" (40103047955), ZS “Dunduri” (41201010474)
Summa
27 012,50 EUR
Sludinājums
www.bior.lv/lv/iepirkumi/2017...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 02/10/2017

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1. Nosaukums, adrese un kontaktpersonas (norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR", 90009235333

Pasta adrese

Lejupes iela 3

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1076

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV006

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Halina Bila

Tālruņa numurs

67808970

Faksa numurs

67620434

E-pasta adrese

halina.bila@bior.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.bior.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.bior.lv/lv/iepirkumi/2017

I.2. Kopējais iepirkums

image
image

Ja “jā”


image

Līgums ietver kopējo iepirkumu


Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:


image

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3. Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma

image Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
image Valsts aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita: zinātniskā darbība

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Lašu ikru, taimiņu un nēģu vaislinieku piegāde

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV006

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Zivju audzētava „Kārļi” , Drabešu pagasts, Amatas novads; zivju audzētava „Dole”, Dolessala, Salaspils novads

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Lašu ikru, taimiņu un nēģu vaislinieku piegāde

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenās CPV kods Papildu kodi
03311000-2

II.5. Sadalījums daļās

image
image

II.6. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

27012.5 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

BIOR 2017/34

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: No Rīgas HES līdz Daugavas grīvai nozvejoto Lašu ikru un taimiņu vaislinieku piegāde

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

19/09/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Baltezers", 40103071054

Pasta adrese

Buldurpringas iela 1

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1024

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

29275283

Faksa numurs

E-pasts

pils.kakts@gmail.com

NUTS kods

LV006

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 9000    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 9000    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 2        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: No Rīgas HES līdz Dienvidu tiltam nozvejoto Lašu ikru un taimiņu vaislinieku piegāde

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

19/09/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

2

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

2

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

IK "Valis 3", 40002143170

Pasta adrese

Enerģētiķu iela 2-27

Pilsēta / novads

Salaspils

Pasta indekss

LV-2121

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

26826176

Faksa numurs

E-pasts

salik5@inbox.lv

NUTS kods

LV006

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 1500    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 1500    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 3        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: No Rīgas HES līdz Dienvidu tiltam nozvejoto taimiņu vaislinieku piegāde

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

19/09/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

3

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

3

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Priedmalas", 40003950266

Pasta adrese

Stirnu iela 12a-1

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1082

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

29493383

Faksa numurs

E-pasts

NUTS kods

LV006

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 530    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 530    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 4        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Rīgas jūras līcī un Aģes grīvā nozvejoto taimiņu vaislinieku piegāde

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

19/09/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

2

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

2

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Normundīne", 44103078491

Pasta adrese

Kalnstepes

Pilsēta / novads

Limbažu novads

Pasta indekss

LV-4025

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

29390752

Faksa numurs

E-pasts

nnxx@inbox.lv

NUTS kods

LV007

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 1412.5    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 1412.5    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 5        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Daugavā, posmā no Dienvidu tilta līdz grīvai ar zivju murdiem nozvejoto lašu vaislinieku piegāde

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

19/09/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

1

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Mangaļsalas zvejnieku kooperatīvā sabiedrība “VECDAUGAVA”, 40003095037

Pasta adrese

Audupes iela 28A

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1030

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasts

NUTS kods

LV006

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 4000    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 4000    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 6        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Carnikavas novadā nozvejoto taimiņu vaislinieku un lašu ikru piegāde

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

19/09/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

1

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Leste", 40103047955

Pasta adrese

"Jomas"

Pilsēta / novads

Carnikavas novads

Pasta indekss

LV-2163

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

29247181

Faksa numurs

E-pasts

NUTS kods

LV007

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 3870    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 3870    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 7        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Ventas baseina populācijas taimiņu vaislinieku un lašu ikru piegāde z/a “Pelči”

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

19/09/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

1

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

ZS “Dunduri” , 41201010474

Pasta adrese

Saules iela 108-76

Pilsēta / novads

Ventspils LV-3605

Pasta indekss

LV-3605

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

20066622

Faksa numurs

E-pasts

zsdunduri@inbox.lv

NUTS kods

LV003

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 6700    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 6700    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

image
image

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):


V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


Grupa, kurai piemērots zaļais publiskais iepirkums

imageBiroja papīrs
imageBiroja tehnika
imageDatortehnika
imageAutotransports
imagePārtika un ēdināšanas pakalpojumi
imageTīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi
imageIekštelpu apgaismojums
imageIelu apgaismojums un satiksmes signāli
imageŪdens sildītāji
imageBūvdarbi (biroju ēkas)
imageDārzkopības produkti un pakalpojumi
imageElektroenerģija
imageKlozetpodi un pisuāri
imageKoģenerācija
imageMēbeles
imageNotekūdeņu infrastruktūra
imageSienu paneļi
imageSanitārtehniskā armatūra
imageTekstilpreces
imageVeselības aprūpes elektriskās un elektroniskās iekārtas (veselības aprūpes EEI)
imageCeļu projektēšana, būvniecība un uzturēšana
imageCita

Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Iepirkumu daļā "No Salu tilta līdz Daugavas grīvai nozvejoto Lašu ikru piegāde" iepirkums pārtraukts, jo nav saņemts neviens atbilstošs piedāvājums; iepirkuma daļā “Daugavā, posmā no Rīgas HES līdz Dienvidu tiltam ar zivju murdiem nozvejoto lašu vaislinieku piegāde” un daļā “Gaujā - Ādažu, Inčukalna, Sējas, Krimuldas, Pārgaujas un Līgatnes novados nozvejoto taimiņu vaislinieku un lašu ikru piegāde” iepirkums izbeigts, jo nav saņemts neviens piedāvājums; iepirkuma daļā “Nēģu vaislinieku piegāde z/a Dole” iepirkums pārtraukts, jo ir iesniegti divi piedāvājumi ar vienādu zemāku cenu un komisija nevarēja objektīvi pieņemt lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, izlozes rīkošana netika paredzēta.

Avots: pvs.iub.gov.lv