Rezultāts: Četru operatīvo transportlīdzekļu aprīkošana ar automatizēto darba vietas kompleksu

Publicēts
16.08.2016
16.08.2016
Pasūtītājs
Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policija (90000056554)
Uzvarētājs
Akciju sabiedrība "INKOMERC HOLDING" (LV40003052057)
Summa
14 485,52 EUR
Sludinājums
www.jurmala.lv/iepirkumi...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 16/08/2016

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policija, 90000056554

Pasta adrese

Dubultu prospekts 2

Pilsēta / Novads

Jūrmala

Pasta indekss

LV-2015

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Kaspars Platnieks

Tālruņa numurs

67767566, 67896981

Faksa numurs

E-pasta adrese

policija@jurmala.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.jurmala.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.jurmala.lv/iepirkumi

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Četru operatīvo transportlīdzekļu aprīkošana ar automatizēto darba vietas kompleksu

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV007

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Jūrmala

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Četru operatīvo transportlīdzekļu aprīkošana ar automatizēto darba vietas kompleksu

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
32580000-2

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

14485.52 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

JPP 2016/07

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Piegādes līgums Nr.32

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

09/08/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Akciju sabiedrība "INKOMERC HOLDING", LV40003052057

Pasta adrese

Katlakalna iela 10

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1073

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67139536, 29144491

Faksa numurs

E-pasts

info@inkomerc.com

Vispārējā interneta adrese:

http://www.inkomerc.lv

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 14485.52    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 14485.52    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv