Rezultāts2017/06/062017/06/06 Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policija (90000056554)

JPPP 2017/02

Rezultāts2017/06/062017/06/06 Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policija (90000056554)

JPPP 2017/02

Rezultāts2014/10/082014/10/08 Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policija (90000056554)

JPP 2014/09