Rezultāts: Palīgmateriālu piegāde homogenizatora „Omni bead Ruptor 24” darbības nodrošināšanai

Publicēts
28.07.2017
28.07.2017
Pasūtītājs
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" (90009235333)
Uzvarētājs
InBio OU (10565826)
Summa
16 131,00 EUR
Sludinājums
www.bior.lv/lv/iepirkumi/2017...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 28/07/2017

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1. Nosaukums, adrese un kontaktpersonas (norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR", 90009235333

Pasta adrese

Lejupes iela 3

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1076

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV006

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Gundega Atslēga

Tālruņa numurs

67808970

Faksa numurs

67620434

E-pasta adrese

gundega.atslega@bior.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.bior.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.bior.lv/lv/iepirkumi/2017

I.2. Kopējais iepirkums

image
image

Ja “jā”


image

Līgums ietver kopējo iepirkumu


Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:


image

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3. Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma

image Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
image Valsts aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita: zinātniskā darbība

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Palīgmateriālu piegāde homogenizatora „Omni bead Ruptor 24” darbības nodrošināšanai

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV006

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Rīga

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Palīgmateriālu piegāde homogenizatora „Omni bead Ruptor 24” darbības nodrošināšanai

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenās CPV kods Papildu kodi
33141000-0

II.5. Sadalījums daļās

image
image

II.6. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

16131 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

BIOR 2017/16

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: BIOR 2017/16        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Palīgmateriālu piegāde homogenizatora „Omni bead Ruptor 24” darbības nodrošināšanai

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

20/07/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

1

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

1

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

InBio OU, 10565826

Pasta adrese

Valukoja 8

Pilsēta / novads

Tallinn

Pasta indekss

11415

Valsts

Igaunija

Tālruņa numurs

+371 27037776,

Faksa numurs

+372 6717787

E-pasts

inbio@inbio.lv; inbio@inbio.ee

NUTS kods

LV00

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 16131    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 16131    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

image
image

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):


V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:

Vides aizsardzības prasības ir norādītas iepirkuma nolikumā


Grupa, kurai piemērots zaļais publiskais iepirkums

imageBiroja papīrs
imageBiroja tehnika
imageDatortehnika
imageAutotransports
imagePārtika un ēdināšanas pakalpojumi
imageTīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi
imageIekštelpu apgaismojums
imageIelu apgaismojums un satiksmes signāli
imageŪdens sildītāji
imageBūvdarbi (biroju ēkas)
imageDārzkopības produkti un pakalpojumi
imageElektroenerģija
imageKlozetpodi un pisuāri
imageKoģenerācija
imageMēbeles
imageNotekūdeņu infrastruktūra
imageSienu paneļi
imageSanitārtehniskā armatūra
imageTekstilpreces
imageVeselības aprūpes elektriskās un elektroniskās iekārtas (veselības aprūpes EEI)
imageCeļu projektēšana, būvniecība un uzturēšana
imageCita

Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv