Rezultāts: Tiešo un netiešo siltumnīcefekta gāzu emisiju un CO2 piesaistes aprēķinu veikšana zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības nozarē par 2012.gadu, ja nepieciešams, veicot CO2 piesaistes un emisiju pārrēķinus par 1990.-2011. gadu, kā arī noteiktu kvalitātes kontroles procedūru ievērošana Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām (turpmāk – Konvencija) un Kioto protokola saistību izpildei

Publicēts
16.12.2013
16.12.2013
Pasūtītājs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (90000028508)
Uzvarētājs
Skatīt IUB sludinājumu →
Summa
5 500,00 LVL
Avots
http://pvs.iub.gov.lv/show/343727...