Sludinājums: Tiešo un netiešo siltumnīcefekta gāzu emisiju un CO2 piesaistes aprēķinu veikšana zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības nozarē par 2012.gadu, ja nepieciešams, veicot CO2 piesaistes un emisiju pārrēķinus par 1990.-2011. gadu, kā arī noteiktu kvalitātes kontroles procedūru ievērošana Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām (turpmāk – Konvencija) un Kioto protokola saistību izpildei

Publicēts
07.11.2013
07.11.2013
Pasūtītājs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (90000028508)
Termiņš
19.11.2013
Pilsēta
Avots
http://pvs.iub.gov.lv/show/339246...