Sludinājums: Inženierzinātnes un tehnoloģijas (52) mācību kursu organizēšana (15.daļa)

Publicēts
08.03.2018
08.03.2018
Pasūtītājs
Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija (40008010454)
Termiņš
22.03.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 08/03/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40008010454

Adrese

Dzirnavu iela 93-27, Rīga, Latvija, 1011

Tālruņa numurs(-i)

67298683

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Zanda Jurjāne, projekta vadītāja, 67298683, projekti@lakifa.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Inženierzinātnes un tehnoloģijas (52) mācību kursu organizēšana (15.daļa)

3. Līguma veids

Pakalpojumi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Latvija – Valmieras novads

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/12/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

4608 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

22/03/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Dzirnavu iela 93-27, Rīga, LV-1011

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos” 1.2.2.1. pasākums “Atbalsts nodarbināto apmācībām”

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

529366__0_tsit15dala.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv