Rezultāts: Ražošanas inženierzinības un vadība (345 24) mācību kursu organizēšana (8.daļa)

Publicēts
29.01.2018
29.01.2018
Pasūtītājs
Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija (40008010454)
Uzvarētājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Training Lab” (40103928986)
Summa
50 022,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 29/01/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40008010454

Adrese

Dzirnavu iela 93-27, Rīga, Latvija, 1011

Tālruņa numurs(-i)

67298683

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Anna Pavlina, 26706738, apmacibas@lakifa.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Ražošanas inženierzinības un vadība (345 24) mācību kursu organizēšana (8.daļa)

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

27/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

25/01/2018
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Training Lab” 40103928986 Tadaiķu iela 8-10, Rīga Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Training Lab” 40103928986 Tadaiķu iela 8-10, Rīga Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

50022 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv