Rezultāts: Bezvadu interneta pieejas zonas izveide (datortīkla izveide, nepieciešamās tīkliekātas iegāde un uzstādīšana) projekta Nr.3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/059 „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Viļakas novadā” realizācijas ietvaros

Publicēts
12.06.2015
12.06.2015
Pasūtītājs
Viļakas novada dome (90009115618)
Uzvarētājs
Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „GP Systems” (40003760328)
Summa
1 184,00 EUR
Sludinājums
vilaka.lv/index.php?page=vilakas-no...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 12/06/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Viļakas novada dome, 90009115618
Pasta adrese: Abrenes iela 26
Pilsēta/Novads: Viļaka Pasta indekss: LV - 4583 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Dace Dzērve Tālruņa numurs: 28319507
E-pasta adrese: dacedzerve@tvnet.lv Faksa numurs: 64507208
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.vilaka.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://vilaka.lv/index.php?page=vilakas-novada-dome-2015-2

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Bezvadu interneta pieejas zonas izveide (datortīkla izveide, nepieciešamās tīkliekātas iegāde un uzstādīšana) projekta Nr.3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/059 „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Viļakas novadā” realizācijas ietvaros

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV005
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Viļakas novds

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Bezvadu interneta pieejas zonas izveide

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
32420000-3

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

1184 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

VND 2015/8/ERAF MI

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Bezvadu interneta pieejas zonas izveide (datortīkla izveide, nepieciešamās tīkliekātas iegāde un uzstādīšana) projekta Nr.3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/059 „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Viļakas novadā” realizācijas ietvaros
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
08/06/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
5
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „GP Systems”, 40003760328

Pasta adrese: Ganību dambis 36

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1005

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: reinis.zemturs@gpsystems.lv

Tālruņa numurs: 29644379

Faksa numurs: 67160771

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 1184    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 1184    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):
 1. ERAF, Eiropas Reģionālās attīstības fonds / 3.2.2.2.aktivitāte "Publisko interneta pieejas punktu attīstība"

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv