Rezultāts: Sniega tīrīšanas pakalpojumi Vecpiebalgas novada teritorijā 2018.gadā

Publicēts
26.01.2018
26.01.2018
Pasūtītājs
Vecpiebalgas novada pašvaldība (90000057259)
Uzvarētājs
Uldis Radziņš (LV11057111291), Cēsu rajona zemnieku saimniecība "LEJAS-BARACKAS" (59501003601), Inešu pagasta Mārtiņa Bridāga zemnieka saimniecība "MB TEHNIKA" (44101036506), Cēsu rajona Jaunpiebalgas pagasta zemnieku saimniecība "UZVARAS KALNS" (44101014693)
Summa
33 208,39 EUR
Sludinājums
www.vecpiebalga.lv/publiskie-iepirk...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 26/01/2018

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1. Nosaukums, adrese un kontaktpersonas (norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Vecpiebalgas novada pašvaldība, 90000057259

Pasta adrese

Alauksta ielā 4

Pilsēta / Novads

Vecpiebalgas novads, Vecpiebalga

Pasta indekss

LV-4122

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV00

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Lauma Bogdanova

Tālruņa numurs

64172019

Faksa numurs

E-pasta adrese

lauma.bogdanova@vecpiebalga.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.vecpiebalga.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.vecpiebalga.lv/publiskie-iepirkumi/novads-2017

I.2. Kopējais iepirkums

image
image

Ja “jā”


image

Līgums ietver kopējo iepirkumu


Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:


image

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3. Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma

image Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
image Valsts aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita: Novada pašvaldība

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Sniega tīrīšanas pakalpojumi Vecpiebalgas novada teritorijā 2018.gadā

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV00

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Vecpiebalgas novada teritorija

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Sniega tīrīšanas pakalpojumi Vecpiebalgas novada teritorijā 2018.gadā

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenās CPV kods Papildu kodi
90620000-9

II.5. Sadalījums daļās

image
image

II.6. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

33208.39 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

VNP 2017/23

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 5-40.3/15        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Sniega tīrīšanas pakalpojumi Vecpiebalgas novada teritorijā 2018.gadā, Dzērbenes pagastā

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

19/01/2018 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

2

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Uldis Radziņš, LV11057111291

Pasta adrese

"Lejas Kaupēni", Dzērbenes pagasts

Pilsēta / novads

Vecpiebalgas novads

Pasta indekss

LV-4118

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

29181147

Faksa numurs

E-pasts

uldisrk@gmail.com

NUTS kods

LV00

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 5918.8    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 5918.8    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 5-40.3/16        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Sniega tīrīšanas pakalpojumi Vecpiebalgas novada teritorijā 2018.gadā, Inešu pagastā

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

19/01/2018 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Cēsu rajona zemnieku saimniecība "LEJAS-BARACKAS", 59501003601

Pasta adrese

"Mehāniskās darbnīcas",Inešu pagasts

Pilsēta / novads

Vecpiebalgas novads

Pasta indekss

LV-4123

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

29403116

Faksa numurs

E-pasts

barackas@inbox.lv

NUTS kods

LV00

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 7248.45    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 7248.45    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 5-40.3/17        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Sniega tīrīšanas pakalpojumi Vecpiebalgas novada teritorijā 2018.gadā, Kaives pagastā

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

19/01/2018 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Inešu pagasta Mārtiņa Bridāga zemnieka saimniecība "MB TEHNIKA", 44101036506

Pasta adrese

"Jaunalitēni", Inešu pagasts

Pilsēta / novads

Vecpiebalgas novads

Pasta indekss

LV-4123

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

26897231

Faksa numurs

E-pasts

vilks-69@inbox.lv

NUTS kods

LV00

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 4842.1    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 4842.1    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 5-40.3/18        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Sniega tīrīšanas pakalpojumi Vecpiebalgas novada teritorijā 2018.gadā,Taurenes pagastā

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

19/01/2018 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Cēsu rajona Jaunpiebalgas pagasta zemnieku saimniecība "UZVARAS KALNS", 44101014693

Pasta adrese

"Uzvaras kalns",Jaunpiebalgas pagasts

Pilsēta / novads

Jaunpiebalgas novads

Pasta indekss

LV-4125

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

26379584

Faksa numurs

E-pasts

uzvaraskalns@inbox.lv

NUTS kods

LV00

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 8005.76    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 8005.76    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 5-40.3/19        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Sniega tīrīšanas pakalpojumi Vecpiebalgas novada teritorijā 2018.gadā, Vecpiebalgas pagastā

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

19/01/2018 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Cēsu rajona zemnieku saimniecība "LEJAS-BARACKAS", 59501003601

Pasta adrese

"Mehāniskās darbnīcas", Inešu pagasts

Pilsēta / novads

Vecpiebalgas novads

Pasta indekss

LV-4123

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

29403116

Faksa numurs

E-pasts

barackas@inbox.lv

NUTS kods

LV00

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 7193.28    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 7193.28    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

image
image

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):


V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


Grupa, kurai piemērots zaļais publiskais iepirkums

imageBiroja papīrs
imageBiroja tehnika
imageDatortehnika
imageAutotransports
imagePārtika un ēdināšanas pakalpojumi
imageTīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi
imageIekštelpu apgaismojums
imageIelu apgaismojums un satiksmes signāli
imageŪdens sildītāji
imageBūvdarbi (biroju ēkas)
imageDārzkopības produkti un pakalpojumi
imageElektroenerģija
imageKlozetpodi un pisuāri
imageKoģenerācija
imageMēbeles
imageNotekūdeņu infrastruktūra
imageSienu paneļi
imageSanitārtehniskā armatūra
imageTekstilpreces
imageVeselības aprūpes elektriskās un elektroniskās iekārtas (veselības aprūpes EEI)
imageCeļu projektēšana, būvniecība un uzturēšana
imageCita

Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

jo iepirkums sadalīts daļās

Avots: pvs.iub.gov.lv