Sludinājums: Meliorācijas sistēmu būvniecības priekšizpēte un būvprojekta izstrāde

Publicēts
29.07.2015
29.07.2015
Pasūtītājs
Rīgas plānošanas reģions (90002222018)
Termiņš
11.08.2015
Pilsēta
Kontaktpersona
Aleksandra Ivanova
E-pasts
Sludinājums
www.rpr.gov.lv/pub/index.php?id=18...
Tālrunis
+371 67226430

PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 29/07/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Rīgas plānošanas reģions, 90002222018
Pasta adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 18
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV 1050 Valsts: Latvija
Kontaktpersona(-as): Aleksandra Ivanova Tālruņa numurs: +371 67226430
E-pasts: aleksandra.ivanova@rpr.gov.lv Faksa numurs: +371 67226431
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.rpr.gov.lv/pub/index.php
Pircēja profila adrese (URL): http://www.rpr.gov.lv/pub/index.php?id=18
Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:
Iepirkuma dokumentus var saņemt
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)
Piedāvājumi jāiesniedz
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita: Rīgas plānošanas reģiona attīstības plānošana un koordinācija
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:

Meliorācijas sistēmu būvniecības priekšizpēte un būvprojekta izstrāde

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV00
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Limbaži, Latvija

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Meliorācijas sistēmu būvniecības priekšizpēte un būvprojekta izstrāde

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
71322000-1

II.5. Iepirkums ir sadalīts daļās:

Ja jā, piedāvājumi jāiesniedz par (lūdzu, atzīmējiet tikai vienu kvadrātiņu):
  Tikai vienu daļu   Vienu vai vairākām daļām   Visām daļām

II.6. Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  3 vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai no (dd/mm/gggg)
līdz             (dd/mm/gggg)

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

RPR 2015/6

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz
Datums 11/08/2015 (dd/mm/gggg)        Darba laiks 9:00-18:00

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

ES    CS    DA    DE    ET    EL    EN    FR    IT    LV    LT    HU    MT    NL    PL    PT    SK    SL    FI    SV   
Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 11/08/2015 (dd/mm/gggg) Laiks: 17:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

(dd/mm/gggg) Laiks: 
Vieta:  

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

    Jā

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Iepirkums tiek finansēts no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvija un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” (Nr. 4.3-24/NFI/INP-001)

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPERSONAS

III. Cita pasūtītāja adrese, kura vajadzībām pasūtītājs veic iepirkumu

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Limbažu novada pašvaldība, 90009114631
Pasta adrese: Rīgas iela 16
Pilsēta/Novads: Limbaži Pasta indekss: LV-4001 Valsts: Latvija

Avots: pvs.iub.gov.lv