Rezultāts: Zivju audzētavas „Tome” zivju audzēšanas eksperimentālā ceha vienkāršotā rekonstrukcija

Publicēts
21.11.2013
21.11.2013
Pasūtītājs
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" (90009235333)
Uzvarētājs
PRO DEV, SIA (40003776456)
Summa
78 552,91 LVL

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 21/11/2013

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR", 90009235333
Pasta adrese: Lejupes iela 3
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1076 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Ginta Veipa Tālruņa numurs: 67808970
E-pasta adrese: ginta.veipa@bior.gov.lv Faksa numurs: 67620434
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.bior.gov.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.bior.gov.lv/lv/top-menu/iepirkumi/_806

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita: zinātniskā darbība
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Zivju audzētavas „Tome” zivju audzēšanas eksperimentālā ceha vienkāršotā rekonstrukcija

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV007
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Ķeguma novads, Zivju audzētava „Tome”

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Zivju audzētavas „Tome” zivju audzēšanas eksperimentālā ceha vienkāršotā rekonstrukcija

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
45200000-9

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

78552.91 Valūta: LVL

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

BIOR 2013/52/EZF

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Zivju audzētavas „Tome” zivju audzēšanas eksperimentālā ceha vienkāršotā rekonstrukcija
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
08/10/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
2
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: PRO DEV, SIA, 40003776456

Pasta adrese: Mūkusalas iela 41B-20, Rīga, LV-1004

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1004

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 78552.91    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 78552.91    Valūta: LVL

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):
 1. EZF, Eiropas Savienības Zivsaimniecības fonds, projekts Nr. 10-04-Z30100-000006 „Zinātniskā institūta "BIOR" zivju audzētavas "Tome" un tās filiāļu zivju audzēšanas iekārtu modernizācija”

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8' panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv