Sludinājums: Datorikas mācību kursu organizēšana (14.daļa)

Publicēts
11.02.2015
11.02.2015
Pasūtītājs
Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija (40008010454)
Termiņš
25.02.2015
Tālrunis
67298683

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 11/02/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40008010454

Adrese: Dzirnavu iela 93-27, Rīga, Latvija, 1011

Tālruņa numurs(-i): 67298683
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): projekta vadītāja Zanda Svikša, 67298683, projekti@lakifa.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Datorikas mācību kursu organizēšana (14.daļa)
3. Līguma veids: Pakalpojumi
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: Latvija/ Eiropa (ārpus Latvijas)
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 31/12/2015
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 15500 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 25/02/2015
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:15
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Dzirnavu iela 93-27, Rīga, LV-1011
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai- atbalsts partnerībā
9. Cita informācija (ja nepieciešams): Pasūtītājs var prasīt un pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma var mācīt papildus kursu vai kursu daļas papildus grupām.
10. Pievienotie dokumenti 394388__0_52IepirkumsD14dalaizsludinats112215.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv