Sludinājums2017/02/102017/02/10 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (90000028508)

Bukleta par Klimata pārmaiņu samazināšanu izstrāde (dizains, maketēšana, iespiešana) Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas „Nacionāla klimata politika” iepriekš noteiktā projekta „Nacionālās sistēmas pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai un ziņošanai par politikām, pasākumiem un prognozēm” ietvaros

Sludinājums2017/02/102017/02/10 "Pīlādži", Upmalas pagasta zemnieku saimniecība (41501020255)

Graudu kombains