Sludinājums2016/04/132016/04/13 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (40003338357)

„Būvdarbi Rīgas HES ūdenskrātuves hidrotehnisko būvju kompleksa aizsargspēju palielināšana piegulošo lauku teritoriju aizsardzībai pret plūdu draudiem projektu „Rīgas HES ūdenskrātuves Ikšķiles 1.poldera aizsargdambja pik. 29/41 – 36/42 atjaunošana” un „Rīgas HES ūdenskrātuves Ogres 2.poldera aizsargdambja pik. 00/00 – 11/05 atjaunošana” ietvaros”

Sludinājums2016/04/132016/04/13 Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija (40008017857)

Projekta vadītājs