Sludinājums2016/03/162016/03/16 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" (40003457109)

Degvielas iegāde

Sludinājums2016/03/162016/03/16 Kokneses novada dome (90000043494)

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi pašvaldības ēkā 1905.gada ielā 7, Koknesē, Kokneses novadā, ERAF finansētās darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa „Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” ietvaros