Sludinājums2016/01/292016/01/29 Dabas aizsardzības pārvalde (90009099027)

Līmētas brošūras „Biotopu apsaimniekošanas aktualitātes Latvijā: Meži” un skavotas brošūras „Pārskats par projekta FOR-REST īstenošanu” redakcionālā sagatavošana –literārā redakcija un korektūra, fotoattēlu apstrāde, maketēšana, poligrāfiskā iespiešana LIFE+ programmas projektā „Meža biotopu apsaimniekošana Gaujas Nacionālajā parkā” (LIFE10 NAT/LV/000159, FOR-REST)

Sludinājums2016/01/292016/01/29 Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" (90009235333)

Zivju barības piegāde