Sludinājums2015/06/252015/06/25 Valsts zinātniskais institūts - atvasināta publiska persona "Elektronikas un datorzinātņu institūts" (90002135242)

Ēku un tās apkārtnes drošības risinājumu videonovērošanas sistēmas izveide Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansēta projekta „Elektronikas un datorzinātņu institūta attīstība un pārvaldības efektivitātes uzlabošana” (vienošanās Nr.2015/0019/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/002) ietvaros