Sludinājums2015/04/102015/04/10 Latvijas Universitāte (90000076669)

Zinātniskās iekārtas ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projektam „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” un projektam „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība”