Sludinājums2015/02/162015/02/16 Latvijas Universitāte (90000076669)

“Pētnieciskā aparatūra ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” un „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” vajadzībām”

Sludinājums2015/02/162015/02/16 Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" (90009235333)

Zivju barības piegāde

Sludinājums2015/02/162015/02/16 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils pakalpojumi" (45403006010)

Degvielas iegāde