Rezultāts2015/02/032015/02/03 AS "Latvijas valsts meži" (40003466281)

Jaunaudžu kopšana, meža stādīāsna un atjaunoto meža platību agrotehniskā kopšana Ziemeļlatgales mežsaimniecībā 2015.-2017. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

Rezultāts2015/02/032015/02/03 Kultūras un tautas mākslas centrs "Ritums" (lv900000136)

Amatiermākslas kolektīvu speciālistu pakalpojumu sniegšana