Sludinājums2014/10/092014/10/09 SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" (40103032521)

Gaļas piegāde

Sludinājums2014/10/092014/10/09 Rīgas Tehniskā universitāte (90000068977)

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta vajadzībām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)”, vienošanās Nr.2011/0060/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/007 (PVS ID 1627), ietvaros