Sludinājums2014/10/032014/10/03 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (90001739473)

Eksperta pakalpojumu nodrošināšana Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras administrētās darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.prioritātes “Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana” 3.4.4.pasākuma “Mājokļa energoefektivitāte” 3.4.4.2.aktivitātes “Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros īstenoto projektu ietvaros veikto energoefektivitātes pasākumu rezultātā sasniegto siltumpatēriņa ietaupījumu noteikšanai