Sludinājums2014/09/042014/09/04 LR Kultūras ministrija (90000042963)

Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas jomu analīze Latvijā, novērtējot Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu 2012.–2018.gadam īstenošanu laika posmā no 2012. – 2014.gadam, ņemot vērā pamatnostādņu 5.sadaļā noteiktos p politikas rezultātus un rezultatīvos rādītājus atbilstoši nolikuma nosacījumiem un iepirkuma Tehniskās specifikācijas prasībām