Sludinājums2014/09/012014/09/01 Kokneses novada dome (90000043494)

Papildus būvdarbi Vecbebru muižas kungu mājas teritorijas labiekārtošanā Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētā pasākuma „Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana” aktivitātes 8.2. „Profesionālās izglītības iestādes īpašumā vai valdījumā esošās teritorijas sakopšana un labiekārtošana, lai nodrošinātu publisku pieejamību un kultūras mantojuma saglabāšanu” ietvaros