Sludinājums2014/07/152014/07/15 Jēkabpils novada pašvaldība (90009116789)

Ūdens skaitītāju rādījumu attālinātas nolasīšanas sistēmas aprīkojuma un programmas piegāde un uzstādīšana Jēkabpils novada Zasas pagastā un personāla apmācība Eiropas reģionālās attīstības fonda finansētās Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam projekta „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai” ietvaros

Sludinājums2014/07/152014/07/15 Lauksaimniecības tehnikas, mašinu un citu darba rīku kopīgas lietišanas un apkopes kooperatīvā sabiedrība "Vērgale-1" (42103009650)

Šahtu tipa mobilā kalte