Sludinājums2014/06/112014/06/11 Rīgas Tehniskā universitāte (90000068977)

„Būvuzraudzības darbi Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Rīgas Tehniskās universitātes vienotā teritoriālā kompleksa izveide” līguma Nr.2010/0066/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/006” un Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)”, vienoš. 2011/0060/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/007 ietvaros”