Sludinājums2014/04/042014/04/04 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (90001739473)

Ekspertīžu nodrošināšana Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras administrētās darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.1.1.apakšaktivitātes „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” un 3.5.2.2.aktivitātes „Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība” ietvaros realizētajiem projektiem