Sludinājums2013/11/282013/11/28 Profesionālās izglītības kompetences centers "Liepājas Valsts tehnikums" (90009516617)

Gultu iegāde

Sludinājums2013/11/282013/11/28 Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Vadakstīte" (90002200735)

RPIIVADA

Sludinājums2013/11/282013/11/28 Latvijas Universitāte (90000076669)

“Mēbeles ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projektu „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” un „Valsts nozīmes pētniecības centra sociālekonomikā un sabiedrības vadībā zinātnes infrastruktūras attīstība” vajadzībām”