Jaunākie iepirkumu sludinājumi, rezultāti un grozījumi

Sludinājums2019/11/122019/11/12 Nautrēnu pagasta zemnieku saimniecība “Sils” (46801003724)

Pļāvējgalva

Sludinājums2019/11/122019/11/12 zs Dobeļi (48501001633)

Arkls

Sludinājums2019/11/122019/11/12 SIA “ATZOLA” (42403027246)

Traktors