Rezultāts: Bezmaksas fizisko aktivitāšu nodarbību nodrošināšana Liepājas pilsētas mikrorajonos projekta “Liepāja.Vesels.Aktīvs.Laimīgs” ietvaros

Publicēts
10.04.2018
10.04.2018
Pasūtītājs
Liepājas pilsētas pašvaldība (90000063185)
Sludinājums
www.liepaja.lv/iepirkumi...
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem - paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēšanas datums: 10/04/2018

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1. Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i) (norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Liepājas pilsētas pašvaldība, 90000063185

Pasta adrese

Rožu iela 6

Pilsēta / Novads

Liepāja

Pasta indekss

LV-3401

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV003

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Andra Kalniņa

Tālruņa numurs

63404701

Faksa numurs

63404777

E-pasta adrese

iepirkumi@liepaja.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.liepaja.lv/

Pircēja profila adrese (URL): http://www.liepaja.lv/iepirkumi

I.2. Kopējais iepirkums

image
image

Ja “jā”


image

Līgums ietver kopējo iepirkumu


Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:


image

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3. Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma

image Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
image Valsts aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

II IEDAĻA: LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma apjoms

II.1.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Bezmaksas fizisko aktivitāšu nodarbību nodrošināšana Liepājas pilsētas mikrorajonos projekta “Liepāja.Vesels.Aktīvs.Laimīgs” ietvaros

II.1.2. Galvenās CPV kods

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
92620000-3

II.1.3. Līguma veids

imagePakalpojumi

II.1.4. Īss līguma vai iepirkuma apraksts

Bezmaksas fizisko aktivitāšu nodarbību nodrošināšana Liepājas pilsētas mikrorajonos projekta “Liepāja.Vesels.Aktīvs.Laimīgs” ietvaros

II.1.5. Sadalījums daļās

image
image

II.1.6. Kopējā līgumcena (bez PVN)

Kopējā līgumcena, bez PVN: Valūta: EUR
vai
lētākā vērtētā piedāvājuma līgumcena un dārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcena Valūta: EUR
(attiecībā uz vispārīgo vienošanos – kopējā maksimālā līgumcena visā tās darbības laikā)
(attiecībā uz dinamiskajām iepirkumu sistēmām – iepriekšējos paziņojumos par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nav ietverta līguma(-u) līgumcena)
(attiecībā uz līgumiem, kuru pamatā ir vispārīgā vienošanās, ja nepieciešams – iepriekšējos paziņojumos par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nav ietverta līguma(-u) līgumcena)

II.2. Apraksts

Daļa Nr. 1

II.2.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Bezmaksas fizisko aktivitāšu nodarbību nodrošināšana Dienvidrietumu mikrorajonā


II.2.2) Papildu CPV kods

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
92620000-3

II.2.3) Pakalpojumu sniegšanas vieta

NUTS kods

LV003

Liepāja


II.2.4) Īss līguma iepirkuma apraksts:

Bezmaksas fizisko aktivitāšu nodarbību nodrošināšana Dienvidrietumu mikrorajonā

II.2.5) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

 1. ESF => Projekts Nr.9.2.4.2/16/I/088 “Liepāja.Vesels.Aktīvs.Laimīgs”Daļa Nr. 2

II.2.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Bezmaksas fizisko aktivitāšu nodarbību nodrošināšana Ziemeļu priekšpilsētas mikrorajonā


II.2.2) Papildu CPV kods

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
92620000-3

II.2.3) Pakalpojumu sniegšanas vieta

NUTS kods

LV003

Liepāja


II.2.4) Īss līguma iepirkuma apraksts:

Bezmaksas fizisko aktivitāšu nodarbību nodrošināšana Ziemeļu priekšpilsētas mikrorajonā

II.2.5) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

 1. ESF => Projekts Nr.9.2.4.2/16/I/088 “Liepāja.Vesels.Aktīvs.Laimīgs”Daļa Nr. 3

II.2.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Bezmaksas fizisko aktivitāšu nodarbību nodrošināšana Jaunliepājā (Raiņa parks)


II.2.2) Papildu CPV kods

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
92620000-3

II.2.3) Pakalpojumu sniegšanas vieta

NUTS kods

LV003

Liepāja


II.2.4) Īss līguma iepirkuma apraksts:

Bezmaksas fizisko aktivitāšu nodarbību nodrošināšana Jaunliepājā (Raiņa parks)

II.2.5) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

 1. ESF => Projekts Nr.9.2.4.2/16/I/088 “Liepāja.Vesels.Aktīvs.Laimīgs”Daļa Nr. 4

II.2.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Bezmaksas fizisko aktivitāšu nodarbību nodrošināšana Karostā


II.2.2) Papildu CPV kods

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
92620000-3

II.2.3) Pakalpojumu sniegšanas vieta

NUTS kods

LV003

Liepāja


II.2.4) Īss līguma iepirkuma apraksts:

Bezmaksas fizisko aktivitāšu nodarbību nodrošināšana Karostā

II.2.5) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

 1. ESF => Projekts Nr.9.2.4.2/16/I/088 “Liepāja.Vesels.Aktīvs.Laimīgs”III IEDAĻA. Procedūra

III.1. Procedūras veids

III.1.1. Procedūras veids

imageAtklāta procedūra
imageSlēgta procedūra
imageProcedūra, kas ietver sarunas
image Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, gadījumos, kas uzskaitīti turpmāk (aizpildīt D pielikumu)

III.1.2. Paziņojums paredz

image Vispārīgo vienošanos

III.1.3. Valsts noteikumi, kas piemērojami procedūrai

Informācija par valsts procedūrām ir pieejama šeit (URL):

III.1.4. Piešķiršanas procedūras galvenie elementi:

III.2. Administratīvā informācija

III.2.1. Iepirkuma identifikācijas numurs

LPP 2018/40

III.2.2. Iepriekšēja publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru

image
image

Ja jā:
Paziņojuma reģistrācijas numurs OV - publikācijas datums - publikācijas veids :

III.2.3. Cita iepriekšēja publikācija saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru

image
image

Publikācijas datums - veids:
14/03/2018 - Paziņojums par līgumu

IV IEDAĻA: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma Nr.: 1

Daļas Nr.: 1        Iepirkuma līguma nosaukums: Bezmaksas fizisko aktivitāšu nodarbību nodrošināšana Dienvidrietumu mikrorajonā

Līgums/daļa ir piešķirts(-a)?

image
image

IV.1. Informācija par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu

image Netika saņemts neviens piedāvājums vai pieteikums, vai visi piedāvājumi vai pieteikumi tika noraidīti
image Citi iemesli (procedūras pārtraukšana)

Iepirkuma procedūras pārtraukšanas pamatojums (ja piemērojams): Nepieciešams precizēt iepirkuma dokumentus.


Līguma Nr.: 2

Daļas Nr.: 2        Iepirkuma līguma nosaukums: Bezmaksas fizisko aktivitāšu nodarbību nodrošināšana Ziemeļu priekšpilsētas mikrorajonā

Līgums/daļa ir piešķirts(-a)?

image
image

IV.1. Informācija par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu

image Netika saņemts neviens piedāvājums vai pieteikums, vai visi piedāvājumi vai pieteikumi tika noraidīti
image Citi iemesli (procedūras pārtraukšana)

Iepirkuma procedūras pārtraukšanas pamatojums (ja piemērojams): Nepieciešams precizēt iepirkuma dokumentus.


Līguma Nr.: 3

Daļas Nr.: 3        Iepirkuma līguma nosaukums: Bezmaksas fizisko aktivitāšu nodarbību nodrošināšana Jaunliepājā (Raiņa parks)

Līgums/daļa ir piešķirts(-a)?

image
image

IV.1. Informācija par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu

image Netika saņemts neviens piedāvājums vai pieteikums, vai visi piedāvājumi vai pieteikumi tika noraidīti
image Citi iemesli (procedūras pārtraukšana)

Iepirkuma procedūras pārtraukšanas pamatojums (ja piemērojams): Nepieciešams precizēt iepirkuma dokumentus.


Līguma Nr.: 4

Daļas Nr.: 4        Iepirkuma līguma nosaukums: Bezmaksas fizisko aktivitāšu nodarbību nodrošināšana Karostā

Līgums/daļa ir piešķirts(-a)?

image
image

IV.1. Informācija par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu

image Netika saņemts neviens piedāvājums vai pieteikums, vai visi piedāvājumi vai pieteikumi tika noraidīti
image Citi iemesli (procedūras pārtraukšana)

Iepirkuma procedūras pārtraukšanas pamatojums (ja piemērojams): Nepieciešams precizēt iepirkuma dokumentus.


V IEDAĻA: Papildu informācija

V.1) Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:

Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:V.2) Šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

image
image

V.3) Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

V.4) Iesniegumu izskatīšana

V.4.1) Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

V.4.2) Iesniegumu iesniegšanas termiņi

Precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem:

V.4.3) Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu (vajadzības gadījumā)

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

Avots: pvs.iub.gov.lv