Rezultāts: XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku profesionālās izglītības iestāžu jauniešu radošā pasākuma „Radi, rādi, raidi” mākslinieciskā realizācija

Publicēts
11.06.2015
11.06.2015
Pasūtītājs
Valsts izglītības satura centrs (90009115938)
Uzvarētājs
Personu apvienība, personu apvienības pilnvarotā persona: Rita Reliņa
Summa
5 078,48 EUR
Sludinājums
www.visc.gov.lv...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 11/06/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Valsts izglītības satura centrs, 90009115938
Pasta adrese: Vaļņu iela 2
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV - 1050 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Egīls Bārdiņš Tālruņa numurs: 29266191
E-pasta adrese: visc@visc.gov.lv Faksa numurs: 67223801
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.visc.gov.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.visc.gov.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku profesionālās izglītības iestāžu jauniešu radošā pasākuma „Radi, rādi, raidi” mākslinieciskā realizācija

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV006
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 27
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Latvijas Republika, Rīga

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku profesionālās izglītības iestāžu jauniešu radošā pasākuma „Radi, rādi, raidi” mākslinieciskā realizācija

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
79952100-3

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

5078.48 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

VISC 2015/31

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku profesionālās izglītības iestāžu jauniešu radošā pasākuma „Radi, rādi, raidi” mākslinieciskā realizācija
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
09/06/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Personu apvienība, personu apvienības pilnvarotā persona: Rita Reliņa,

Pasta adrese: Ozolciema iela 10/4-80

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1058

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: ritarelina@inbox.lv

Tālruņa numurs: 26565889

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 5078.48    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 5078.48    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

Avots: pvs.iub.gov.lv