Rezultāts: Literāro pavadījumu pakalpojumu sniegšana laulību reģistrāciju, kāzu jubileju un bērnu reģistrāciju svinīgo ceremoniju laikā

Publicēts
10.03.2015
12.03.2015
Pasūtītājs
Rīgas domes Plānošanas, iepirkumu un kontroles nodaļa (90000064250)
Uzvarētājs
Daiga Sējāne, Solvita Šnēvele, Maira Motmillere
Summa
10 100,00 EUR
Sludinājums
https://www.riga.lv/LV/Channels/Rig...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 10/03/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Rīgas domes Plānošanas, iepirkumu un kontroles nodaļa, 90000064250
Pasta adrese: Rātslaukums 1
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1539 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Ance Jankava Tālruņa numurs: 67026117
E-pasta adrese: pikn@riga.lv Faksa numurs: 67181013
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.riga.lv
Pircēja profila adrese (URL): https://www.riga.lv/LV/Channels/Riga_Municipality/Rigas_pashv_iepirk/RD-planosanas-iepirkumu-kontroles-nodala/default.htm

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Literāro pavadījumu pakalpojumu sniegšana laulību reģistrāciju, kāzu jubileju un bērnu reģistrāciju svinīgo ceremoniju laikā

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV006
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 26
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Rīga

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Literāro pavadījumu pakalpojumu sniegšana laulību reģistrāciju, kāzu jubileju un bērnu reģistrāciju svinīgo ceremoniju laikā, saskaņā ar tehnisko specifikāciju

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
92300000-4

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

10100 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

RD PIKN 2015/09

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Literāro pavadījumu pakalpojumu sniegšana laulību reģistrāciju, kāzu jubileju un bērnu reģistrāciju svinīgo ceremoniju laikā
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
18/02/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Daiga Sējāne,

Pasta adrese: Marijas iela 16A

Pilsēta/Novads: Jūrmala

Pasta indekss: LV-2008

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 3600    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 3600    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 2        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Literāro pavadījumu pakalpojumu sniegšana laulību reģistrāciju, kāzu jubileju un bērnu reģistrāciju svinīgo ceremoniju laikā
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
18/02/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Solvita Šnēvele,

Pasta adrese: Staiceles iela 15 - 39

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1035

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 4000    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 4000    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 3        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Literāro pavadījumu pakalpojumu sniegšana laulību reģistrāciju, kāzu jubileju un bērnu reģistrāciju svinīgo ceremoniju laikā
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
18/02/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Maira Motmillere,

Pasta adrese: Brīvības gatve 236-60

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1039

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 2500    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 2500    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

I. Cita pasūtītāja adrese, kura vajadzībām pasūtītājs veic iepirkumu

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): ,
Pasta adrese:
Pilsēta/Novads: Pasta indekss: Valsts: Latvija

Avots: pvs.iub.gov.lv